GÓRA

Katalog oferowanych usług

Polecamy swoje usługi w zakresie wykonawstwa:
  • o¶wietlenia ulic i placów,
  • linii kablowych 0,4 kV i 15 kV,
  • linii napowietrznych,
  • montażu zł±czy i węzłów kablowych,
  • stacji transformatorowych,
  • instalacji wewnętrznych w obiektach przemysłowych (np. hale produkcyjne, biurowce) oraz budynkach mieszkalnych,
  • przył±czy domowych,
  • pomiarów elektrycznych,
  • dokumentacji technicznych.
Kontakt z nami
"ELEKTROINSTAL"
P.H.U. Jan Bagiński

ul. Ogrodowa 10
72-100 Goleniów

NIP 856-115-16-57
Regon 810263244

Wła¶ciciel firmy:
Jan Bagiński
Tel. kom. 601-615-705

Kierownik ds. ekonomiczno-administracyjnych:
mgr Julia Mętel
Tel. kom. 723-856-038

Kierownik działu elektroenergetycznego:
mgr inż. Jacek Bagiński
Tel. kom. 697-093-840